Hệ thống trồng rau và nuôi cá tự động Aquaponics là gì?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 263 | Cật nhập lần cuối: 4/16/2017 7:24:24 PM | RSS

Aquaponics, là một hệ thống trồng rau và nuôi cá tự động, bằng cách phối hợp giữa nuôi trồng thủy sản thông thường (nuôi các loại thủy sản như cá, tôm, cua, ốc trong bể) kết hợp với thuỷ canh (trồng cây trong nước) trong một môi trường công sinh.

Trong nuôi trồng thủy sản thông thường, chất bài tiết từ các loài động vật thải ra có thể tích lũy trong nước làm tăng độc tính của nước.

Trong một hệ thống aquaponics, nước từ một hệ thống nuôi thủy sản được đưa vào một hệ thống thủy canh, ở đó những chất bài tiết của động vật sẽ bị các vi khuẩn nitrat hoá phân hủy thành các nitrat và nitrit, là những dưỡng chất được cây trồng hấp thụ. Sau đó, nước được tái lưu thông trở lại hệ thống nuôi thủy sản.

Với những kỹ thuật thủy canh và nuôi trồng thủy sản hiện có sẽ thiết lập hệ thống aquaponics, kích thước, độ phức tạp, và các loại cây trồng trong một hệ thống aquaponics cũng đa dạng như trong các hệ thống nông nghiệp khác.