Chương trình tuyên truyền

  • Tại Quận Hải Châu I

    Lắp đặt hệ thống rau sạch tại nhà 3/9/2014 1:35:22 PM

    Ngày 13/4/2013 Tại uỷ ban nhân dân phường Hải Châu 1 Hội Liên Hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty cổ phần SX & TM Việt Thiên Ngân tổ chức cuộc tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013.

    ...xem chi tiết