Tin tức

file-cup-1chung-thu-tham-dinh

- Ngày 08 tháng 04 năm 2017, Công ty TNHH Rau sạch Miền Nam với sản phẩm "Lắp đặt hệ thống rau sạch tự động Aquaponics" Vinh dự nhận được Qui hiệu và Chứng thư thẩm định, doanh nghiệp đạt Top 10 Thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng, do Viện sở hữu trí tuệ Quốc Tế và Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam trao tặng.

qui-hieu-chung-thuimg_0865

- TS. Cao Sĩ Kiêm - Chủ tịch Hội đồng khoa học Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam trao tặng Chứng thư thẩm định Thương hiệu Nhãn hiệu cho Công ty Rau Sạch Miền Nam.

Tin tức