Aquaponics - Công ty Rau sạch Miền Nam đạt Top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng năm 2017

Ngày 08 tháng 04 năm 2017, Công ty TNHH Rau sạch Miền Nam với sản phẩm "Lắp đặt hệ thống rau sạch tự động Aquaponics" Vinh dự nhận được Qui hiệu và Chứng thư thẩm định, doanh nghiệp đạt Top 10 Thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng, do Viện sở hữu trí tuệ Quốc Tế và Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam trao tặng.

file-cup-1chung-thu-tham-dinh

qui-hieu-chung-thuimg_0865